Våre mentorer og lærere

Vi har brukt mye tid på studier og læring over mange år. Og gjennom reiser til Kina over 40 ganger hvor vi har fått lov å hospitere på det anerkjente sykehuset Eye Hospital, fått tilegne oss verdifull kunnskap fra ekspertene. Våre to viktigste støttespillere og lærere i Kina er Dr. Wei og Dr. Lina Liang

professor-dr-wei-qi-ping
Professor Wei Qi-Ping
Professor Wei QiPing fungerer for tiden som overlege og veileder for doktorgradsstipendiater ved Beijing University of Chinese Medicine.
professor-dr-lina-liang
Professor Liang Lina
Professor Lina Liang er avdelingsoverlege ved Eye Hospital of CACMS, og har en amerikansk Ph.D i Oftalmologi - doktor med spesialfelt i øyelidelser.

Prof Ming Qing Zhu
Prof Ming Qing Zhu er grunnleggeren av det velkjente Zhu´s scalp acupuncture. En av de viktigste ledende autoriteter innen skalp akupunktur.
susan-johnson
Susan Johnson
Lærer i Master Tung. Master Tung er en av de største akupunktørene i vårt århundre og har vært med på å revolusjonere måten man arbeider med akupunktur på.
john-boel
John Boel
Han har vært til stor inspirasjon og læremester for oss. John Boel er grunnleggeren av systemet Akupunktur2000 og AcuNova.
dr-tan
Dr. Richard Teh Fu Tan
Grunnlegger og oppfinner av systemet The Balance Method. En av de største akupunktørene i nyere tid.