Retina Pigmentosa (RP) hva er det?

Retina Pigmentosa (RP) hva er det? Kan akupunktur lindre?

Av Akupunktør Ole Jørgen Frydenlund

Retina Pigmentosa (RP) hva er det?  Også kalt kikkertsyn på norsk. RP er en gruppe øyesykdommer av genetisk årsak som gir nedsatt syn. I vår netthinne finnes det celler som kalles for staver og tapper, dette er sanseceller som fungerer som reseptorer for lys og farge.  Stavene er de mest lysømfintlige og brukes i mørke, men skiller ikke mellom ulike farger. Tappene er mest fargefølsomme og brukes ved gode lysforhold. Stavene ligger i netthinnens ytterkanter, mens tappene finnes i den gule flekken.

På verdensbasis er det én av 4000 som får RP og man regner med at det er ca. 1 million mennesker i verden som har RP.

Hvordan opplever man RP?

  1. Synstap eller ser dårlig i mørket.
  2. Gradvis tap av side syn
  3. På langtkommende stadier, ser man kun rett frem, akkurat som i en tunnel.

Normal netthinne

Et bilde av et øye med RP

Hvordan finner man ut at man har RP?

Det gjøres ved en grundig synsundersøkelse. Der ser man at den gule flekken er blekere enn den burde, og personer med RP skårer dårlig ved synsfeltmålinger. I tillegg må man se på familiehistorie og eventuelt ta en gentest som viser om man har RP.

Hvilken behandling og hvilke muligheter finnes det?

Det finnes per dags dato ingen kur for RP. Innen allmenn helsetjeneste tilbyr man i dag synshjelp og hjelpemidler som forstørrelsesglass, nattsynsbriller osv. Dette er noe øyeleger må rekvirere eller du kan søke hjelpemidler gjennom NAV. Det gjøres mye forskning innen stammecellebehandling og behandling vil over tid tilbys de med RP, men per dags dato er dette ikke et tilbud i Norge.

Forskning viser også at tilførsel av Lutein og Vitamin A kan bremse utviklingen. Røyk og alkohol kan også fremme utviklingen av sykdommen. Unngå mest mulig stress og bruk solbriller når du er ute.

Hva kan vi tilby?

Vi bruker akupunktur og Microcurrent, og vi viser forskjellige typer øyeøvelser som pasientene kan gjøre hjemme selv. Akupunktur kan lindre og være med på å redusere utviklingen av RP ved å øke blodsirkulasjonen til netthinnen, som gjør at cellene får bedre næringsvilkår. Vi kan også sette på strøm for øke aktiviteten rundt øynene.

Bilde av en pasient med RP. Jo mørkere farger, jo dårligere syn.

Bilde av det samme øyet som etter over 3 uker med akupunkturbehandling. Jo mer lyse farger som gult og grønt jo bedre.

Sammen med akupunktur bruker vi MicroCurrent. Dette er et apparat som sender små og svake lysglimt inn på netthinnen. Lysglimtene stimulerer cellene i netthinnen til å ikke ”sovne”. Dette er noe øyeleger i USA bruker mye.  Dette er også anbefalt av Blindeforbundet.

Det er viktig ha et kosthold med mye grønnsaker (med sterke farger) og fisk. Bær som blåbær er også viktig. I Kina brukes det også kinesisk urtemedisin, men det er ikke tillatt i Norge på nåværende tidspunkt. Enkle øyeøvelser kan også være med å lindre RP.

Tai-Qi og Qi-Gong kan også være gode metoder for å redusere  mentalt stress.

Vi kombinerer forskjellige akupunktur teknikker som bl.a Master Tung, Dr Tan, acunova og teknikker som vi har lært på øyesykehuset i Beijing.

Vi har samarbeid det største øyesykehuset i Beijing, Kina, som eneste klinikk i Europa.

Ønsker du mer informasjon eller har noen spørsmål så kan du kontakt Ole Jørgen Frydenlund (avd. Oslo) på tlf. 9577 1478 eller Erik Vinje Olbjørn (avd. Tønsberg) på 4810 2893.

https://stolaveye.no//kontakt-oss/

https://stolaveye.no//uncategorized/macula-degenerasjon-amd-kan-akupunktur-lindre/

https://www.blindeforbundet.no/oyehelse-og-synshemninger/retinitis-pigmentosa-rp

https://www.naturaleyecare.com/shop/microcurrent-stimulation-100ile-rental-option.html

 

Comments are closed.