Macula degenerasjon (AMD) Kan akupunktur lindre?

­Macula degenerasjon (AMD) – kan akupunktur lindre?

Akupunkturbehandling kan være med å lindre en rekke ulike øyelidelser. Eksempelvis aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD). De finnes to typer; våt og tørr. De fleste som får AMD får den tørre typen, dvs. 90 % og 10 % før den våte. Per i dag så har 10 % av de som er over 70 år gamle AMD og er den vanligste årsaken til alvorlig synshemming. På verdensbasis så har nesten 200 millioner mennesker AMD. Per i dag finnes det bare behandling for den våte typen på sykehusene. Innen opthalamologi jobbes det nå mye med å utvikle metoder for bruk av stamcellebehandling for AMD.

Symptomer på AMD. Til å begynne med har ingen plager og det er kun ved grundig undersøkelse hos øyelege eller optiker at sykdommen blir oppdaget. Symptomene utvikler seg ofte over tid og da som at synet blir uklart, blir lysvar, har vanskelig å lese, rette linjer som bøyer seg, kjenner ikke igjen mennesker på gaten osv.

Slik oppfatter en med utviklet AMD sitt syn

Årsaken til AMD kan være flere. Det man vet med sikkerhet er at røyking, sollys og alder er årsaker til AMD. Det viser seg at flere kvinner en menn får det. De med blå øyne får det oftere. Noe av grunnen til det har med øyets evne til å absorbere det blå lyset som kommer fra sola. Blå lysstråling får vi også gjennom tv, smart tlf., nettbrett osv. Ved AMD oppstår det drusen (opphopning av kalsium og kolesterol) på netthinnen som gir nedsatt sirkulasjon i cellene og dermed redusert skarpsyn.

Bilde av Drusen (bilde av netthinnen)

Forskning på akupunktur viser at akupunktur-stimulans påvirker blodsirkulasjonen vesentlig. Ved økt blodsirkulasjon i øynene vil man bedre næringsvilkårene for cellene slik at de ikke brytes ned og dør. Akupunktur kan hjelpe de syke cellene i øynene, men kan ikke få de cellene som er døde til å komme til live. Akupunktur kan brukes for begge typer AMD. Den våte typen gis i dag behandling på norske sykehus, mens den tørre typen finnes det ikke noen behandling for innen helsevesenet i dag. Stamcellebehandling forskes det mye på innen AMD, men det er fortsatt et godt stykke igjen før dette kommer til å bli tilbudt norske pasienter.

AREDS 2 studien er en stor studie, hvor det er forsket på hvilke typer vitaminer og mineraler som kan redusere utviklingen av AMD. Funnene i studien viser at det er forebyggende å bruke tilskudd av Omega 3, A-vitamin, C-vitamin, Lutein og Zeaxanthin, og gjør at AMD utvikler seg saktere. Vi ved St Olaveye støtter oss til funnene i denne studien. Gjennom de siste årene har vi på St Olaveye opparbeidet oss lang erfaring med en rekke øyelidelser både gjennom vår praksis i Norge, hospitering på øyesykehus i Kina samt en rekke kurs, seminarer og studier over hele verden. Vi har som eneste klinikk i Europa samarbeid med det største øyesykehuset i Beijing – Eye Hospital, China Academy of Medical Science CACMS.

Hva skjer under behandling? Under en behandlingsdag gis det akupunktur 2x per dag, vi bruker Micro current 2x per dag, viser deg øye øvelser som kan gjøres hjemme, det blir snakket om mat, vitaminer/mineraler og fettsyrer. Det er viktig å presisere at vi ikke er øyeleger. Vi stiller ikke medisinske diagnoser og vi ønsker at alle våre pasienter er utredet hos øyelege eller optiker før de kommer til oss for behandling.

Vi kombinerer forskjellige akupunktur teknikker som bl.a Master Tung, Dr Tan, acunova og teknikker som vi har lært på øyesykehuset i Beijing.

Ta kontakt med Ole Jørgen Frydenlund på tlf. 9577 1478(Oslo) eller Erik Vinje Olbjørn 48102893 (Tønsberg)

Mer informasjon finner du her:

https://stolaveye.no//

http://www.areds2.org/

https://tidsskriftet.no/2004/01/tema-oyesykdommer/aldersrelatert-maculadegenerasjon

https://www.naturaleyecare.com/shop/microcurrent-stimulation-100ile-purchase-option.html

 

Comments are closed.