Blodpropp i øyet, kan akupunktur lindre?

Blodpropp i øyet, kan akupunktur lindre?

Av Akupunktør Ole Jørgen Frydenlund

Hvis man har vært så uheldig at få en blodpropp i øyet, er den normale ”behandlingen” fra øyelegens side at man skal gå hjem og vente. Det er nemlig slik at ca. hver andre øyepasient får synet delvis tilbake i løpet av 6 måneder. Øyelegen har dessverre kun én effektiv behandling for noen få som får blodpropp i øyet.

Hos oss på St. Olav Eye Clinic har vi funnet ut at det beste er å starte med akupunktur-behandlingen så raskt som mulig. Selv etter flere måneder etter blodproppen, kan akupunktur være med på å lindre tilstanden. I slutten av artikkelen finner du link til en film om en av våre pasienters erfaring med nettopp akupunktur og blodpropp i øyet.

Hva er en blodpropp i øyet?

Det er 2 hovedtyper blodpropper i øynene:

1) blodpropp som rammer arteriene. Arteriene er blodårene som fører næringsstoffene til øyets celler.

2) blodpropp som rammer venene. Det er blodårene som fører væske og avfallsstoffer vekk fra øyets celler. Den mest alvorlige blodpropptypen i øyet, er typen som rammer arteriene.

Blodpropp i en arterie kan sammenlignes med en bekk som renner gjennom en eng. Hvis bekken tørker opp, tørker engen inn. Det samme vil skje når man får blodpropp i øyet / i en arterie. Hvis bekken blir blokkert i den ene enden, så vil det skape oversvømmelse. Heldigvis får de fleste den mildeste formen for blodpropp,- i en vene.

Forskning på akupunkturs virkning ved blodpropp i øyet

Skulle en vene blokkeres i den bakerste delen av øyet, vil væsken flyte ut i det området av øyet vi har skarpsynet. I og med at blodproppen sitter i en vene, tar det tid 'å rydde opp' i skadene som har skjedd. En øyelege fra Bologna i Italia har funnet ut at når pasienter med blodpropper i øyetes mindre vener blir behandlet med akupunktur, øker sirkulasjonen i venene og venene åpner seg opp - noe som igjen gjør at proppene ikke fester seg. Ved at sirkulasjonen øker, så gjør dette til at avfallsstoffer og overflødig væske blir transportert bort, i tillegg økes tilførselen av næring til cellene på øyets netthinne.

Hvis de som har blitt rammet av blodpropp på øyet skal vente på at kroppen skal rydde opp i dette selv, så kan det ta uker og måneder før den klarer det.  Og kanskje har skadene blitt så store at kroppen ikke klarer å rydde opp i problemene.

Bilde av et øyet som har hatt blodpropp

Her ser du en filmen:  https://www.youtube.com/watch?v=Iyj1s8-K4wo

https://stolaveye.no//kontakt-oss/

 

Comments are closed.