Tilbakemeldinger fra pasienter

Jeg har en alvorlig øyelidelse som har gitt synet mitt dårlige "odds". Synet mitt ble stadig dårligere. Ved siden av pågående sykehusbehandling, begynte jeg på alternativ behandling i november 2015 hos akupunktør Ole J. Frydenlund. Synet mitt har forbedret seg sterkt, og den svært negative trenden har snudd til en positiv utvikling. Jeg er ikke i tvil om at behandlingen hos Frydenlund har vært en sterk medvirkende årsak til dette.

Jeg er født i 1928 og var 73 år da jeg begynte å få problemer med det venstre øyet. Lyktestolper bøyde seg, bokstavene på tastaturet på min PC begynte å hoppe fram og tilbake  og linjene i trykksaker og tekst på TV gikk i bølger.

 

Det var besøk hos optiker som ga beskjed om at jeg hadde makula degenerasjon på netthinnen. Etter besøk hos fastlege og øyelege ble jeg henvist til øyeklinikken på Vestfold Sykehus. Der ble øyelidelsen bekreftet. Men jeg fikk også beskjed om at det ikke fantes noen medisinsk behandling for denne lidelsen. Jeg fikk et stensilert ark med liste over vitaminer og mineraler som kunne bygge opp allmenntilstanden og på den måten sinke den negative utviklingen av synet.

Etter tips fra en naturlege i Sandvika oppsøkte jeg Borgheim Akupunktur med Erik Vinje for å prøve behandling med akupunktur mot øyelidelsen. Etter et halvår var venstre øyet blitt bedre og etter nok et halvår fungerte det venstre øyet normalt. I mange år gikk jeg til behandling en gang i måneden for å holde tilstanden ved like. For et par år siden ble jeg anbefalt å ta noe oftere behandling. De siste par årene har jeg nå blitt behandlet hver annen uke.

 

Det venstre øyet har fortsatt å fungere normalt, mens høyre øyet gradvis har blitt preget av lidelsen. Det har også blitt konstatert grå stær på begge øynene. Trykket i øynene kom opp i 17 på venstre øyet og 19 på høyre. Et par nåler ekstra under behandlingen fikk trykket ned i 15 på begge øynene. I følge siste undersøkelse hos øyelege har utviklingen av skaden på makula nå stabilisert seg.

 

I løpet av disse årene med behandling hos Erik Vinje, har jeg også to ganger i året gått til kontroll hos øyelege. Øyelegen foretar en grundig undersøkelse, men behandler ikke. Vinje behandler, men undersøker ikke. Det hadde vært en stor gevinst for mange om det hadde eksistert et samarbeid mellom den skolemedisinske undersøkelsen og den "alternative" behandlingen. Jeg har erfart at behandling av makula degenerasjon ("forkalkning") med akupunktur kan føre til bedring av synet og kanskje gi muligheter for å stoppe eller sinke utviklingen av denne lidelsen, men det trengs mer systematisk forskning på dette området. Dette vet jeg Erik Vinje er opptatt av. Han har fått i gang et samarbeid med Eye Hospital i Bejing for å prøve og forene vestlig skolemedisin med kinesisk medisinsk kultur.

 

Erik Vinje arbeider seriøst og samarbeider med akupunktører i Danmark, England og Kina. Han viser personlig omsorg og interesse for pasientene sine. Behandling av AMD med akupunktur kan gi pasientene håp om å redde synet. Alternativet er resignasjon og bare vente på at synet etter hvert blir borte.

Hans Jakob Andreassen,

Da jeg var midt i 30-årene merket jeg at ikke hadde skarpsyn på høyre øye. Time hos øyelege og derfra til øyeklinikk i Trondheim.

 

Hadde blødning på synsnerver og fikk beskjed om at jeg kunne bli blind. Det var ikke noe å gjøre. Ble veldig lei meg og nedfor. Så ble det øyeundersøkelse som pågikk over mange år, mest for oppfølgning, helt til jeg fikk diagnosen AMD i 2010.

 

Etter å ha fått dårligere syn etter hvert og fått prikker og flekker foran øynene fikk jeg ved en tilfeldighet høre om St.Olavs Helseklinikk i Tønsberg hvor jeg da tok kontakt med Erik 2012.

 

Etter noen måneders behandling med akupunktur, cirka annenhver uke, ble alle prikkene og flekkene borte. Jeg var veldig glad og fornøyd.

 

Dessverre holdt jeg opp i cirka 1 år fordi jeg så forholdsvis godt igjen.

 

Men høsten 2014 merket jeg plutselig at synet på venstre øyet ble betydelig svakere.

 

Startet opp med akupunktur behandling hos Erik igjen. Har gått der så ofte jeg kan og er veldig fornøyd med behandlingen. Prikker og flekker blir borte, noen helt og andre delvis.

 

Var heldig høsten 2015 og ble med på den 1. pasientreisen til Kina.

 

På Eye Hospital I Bejing fikk jeg også akupunktur, men også mye annen behandling. Bl.a. urter i flytende form, laget spesielt for meg, noe som ga utrolig effekt!!

 

Alle flekker og prikker som "fløt" rundt i synsfeltet ble borte. Høyre øye har jeg hatt en mørk flekk og bare 80% syn. Denne mørke flekken ble lysere etter Kina behandlingen.

 

Har fortsatt med akupunktur og urter på St.Olavs Helseklinkk så ofte som mulig etter Kina-turen også.

 

Når det går for lang tid mellom behandlingene får jeg prikker og flekker som jeg ser rundt i øynene. Da kommer redselen og angsten, jeg blir urolig og lei meg (deprimert) for å miste synet.

 

Etter et 2-3 behandlinger hos Erik på St.Olavs Helseklinikk blir flekken mindre og jeg blir roligere og avslappet.

 

Føler meg trygg og ivaretatt på klinikken. Behandlingen her ved St.Olavs Helseklinikk, hos Erik og Ole Jørgen, gir meg både håp og avslapping - Føler at de ser hele meg, både mine øyeplager og ikke minst den psykiske påkjenningen jeg har har over mange år.

 

Synet blir jo ikke bedre, men utviklingen går saktere og stopper delvis opp.

 

Satser på en ny tur til øyeklinkken i Bejing nå i august, sammen med Erik og Ole Jørgen.

 

Kan ikke få verdsatt denne klinikken høyt nok.

 

All ære til Erik og Ole Jørgen som står på, gir håp og tillit til sine pasienter.

Reidun Dahle,

Hvilken utrolig hendelse!

 

Natt til 2 Påskedag 2015 mistet jeg synet på venstre øye. En blodpropp. På Ullevål sykehus tok de en mengde bilder, og gjorde undersøkelser over 3-4 timer. Konklusjonen ble at jeg ikke kunne regne med å få tilbake synet på venstre øye, men bad meg komme tilbake om 2 måneder for en kontroll/ny vurdering.

 

Da jeg kom ut fra sykehuset tenkte jeg å ta bussen hjem. Det måtte jeg gi opp. jeg så ikke skiltet på bussen. Det ble taxi.

 

Jeg ringte samme ettermiddag til Erik Vinje (St Olav klinikken) i Tønsberg som jeg visste tilbød akupunktur.

 

Jeg fikk vite at han hadde spesialisert seg på øyeakupunktur, og at han hadde mange gode resultater. Heldige meg!! Det ble umiddelbart t/r Oslo-Tønsberg 5 dager i uken, med doble behandlinger hver dag.

 

Allerede etter en uke merket jeg positive resultater, og etter bare 2 uker, var bedringen betydelig!

 

Da jeg kom til kontroll på Ullevål etter de avtalte 2 måneder, målte de 61 % syn på venstre øye. Imidlertid, - ingen spurte hva om som hadde skjedd. 60-70 nye bilder ble tatt, og jeg ble innkalt til ny kontroll 6 uker senere.

 

Jeg fortsatte behandlingen hos Erik Vinje, og da jeg kom til neste kontroll på Ullevål, leste jeg bokstavene på veggen som bare det, og de målte synsevnen til 81%!!

 

Ingen av legene viste noen grad av nysgjerrighet. En overlege ble tilkalt, og han kunne bare konstatere hva målingene viste. Både han og de andre var tilsynelatende vant med mirakler, og jeg fikk beskjed om at jeg ikke behøvde å komme tilbake.

 

I disse dager, juni 2016, har jeg begynt med et par ukers oppfølger behandling. Ifølge Erik og de kinesiske spesialistene, kan jeg kanskje oppnå et enda bedre resultat, og dessuten forebygge en eventuell ny blodpropp eller blodkarsprekk, og en begynnende grå stær.

 

Jeg er meget takknemlig for det Erik har utrettet, og for den behagelige atmosfære som omgir han og de som arbeider ved St Olav klinikken. Og nå skal hans samarbeid med det meget anerkjente

Per Høst,