Utdannet i klassisk akupunktur og kinesisk medisin fra Akupunkturhøgskolen i Oslo (AKHS). Grunnfag og mellomfag medisin ved Encefalon medisinske høgskole.
Videreutdanning i Zhu’s scalp acupuncture fra San Jose, California.

Medlem av Akupunkturforeningen, hvor han tidligere også har vært styremedlem.

Grunnlegger av St. Olav Helseklinikk i 2009 hvor han til daglig arbeider som behandler og akupunktør når han ikke deltar på kurs, konferanser og kongresser over hele verden eller hospiterer på ulike universiteter og sykehus i Kina.

Erik har mange års erfaring i å behandle en rekke øyelideldser med akupunktur.
I 2014 startet startet han også et tettere samarbeid med Balderklinikken i Oslo, samt inngikk utvekslingsavtaler med Eye Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences, i Beijing, Kina.

Etter mange studieturer og kursopphold på EyeHospital og andre øyeklinikker i Beijing,
samt kurs og hospitering hos John Boel i Danmark, har han tilegnet seg inngående kunnskap om hvordan effektivt behandle mange øyelidelser med akupunktur.

I sin praksis ved behandling av øyelidelser bruker han en kombinasjon av Akupunktur 2000/AcuNova og tradisjonell kinesisk akupunktur.

Mer informasjon om St. Olav Helseklinikk
og Erik Vinje Olbjørn finner du på
www.stolavklinikken.no

Additional Info