St. Olav Eye Clinic

St. Olav Eye Clinic of Norway

St. Olav Eye Clinic of Norway ble etablert for å lage et solid fundament for gjensidig utveksling av erfaring, forskning og behandling mellom oss i Norge og det kinesiske øyesykehuset CACMS Eye Hospital i Beijing - som gir oss i Norge en sterk og faglig god tyngde i utøvelsen av vår behandling.

st-olav-clinic

St. Olav Eye Clinic - den første norske klinikken hvor et kinesisk sykehus stiller med medisinsk fagkompetanse, forskere, professorer, leger/øyeleger i et samarbeidsprosjekt, initiert av Erik Vinje Olbjørn og Ole Jørgen Frydenlund, startet opp i Tønsberg i 2015. Begge lidenskapelige akupunktører og behandlere av ulike øyelidelser fra før. Fra 2018 ble det ytterligere startet opp en avdeling, denne gang sentralt i Oslo.

Det unike med prosjektet er at behandlingen skal foregå i rammen av integrert medisin. Det betyr i praksis at vestlig skolemedisin settes sammen med akupunktur og urtemedisin, for å virke best mulig samlet. En modell som blir brukt som hoveddel i behandlingen av øyelidelser på sykehusene i Kina og som erfaringsmessig gir pasientene god effekt.

Som første klinikk i europa har vi inngått en formell avtale med et kinesisk sykehus som naturligvis sammen med oss setter høye krav til gjennomføring, men også til vårt eget arbeid når vi nå skal bygge fremtidens behandlingstilbud for pasienter med tørre øyne, tørr/våt AMD, retina pigmentosa, rennende øyne mv.

Vår visjon er først og fremst å sørge for et godt komplementært behandlingstilbud til de øyepasientene som ellers kanskje ikke får sitt behandlingsbehov ivaretatt tilfredsstillende gjennom det statlige helsevesenet, da det erfaringsmessig ofte mangler adekvat behandling og/eller medikamenter.

Vi vil også jevnlig tilby organiserte pasientreiser til øyesykehuset i Kina for våre øyepasienter, slik at de mest krevende tilfellene får intensiv og god behandling på sykehuset i den kinesiske storbyen Beijing.

Velkommen som øyepasient hos St. Olav Eye Clinic of Norway. Vi er stolte av å ha etablert et helt nytt nivå når det kommer til behandling av øyelidelser i Norge og Europa.

[/extra_wrap]

Konseptet vårt

1

Kinesisk sykehus og Norsk klinikk i samarbeid om behandling av øyelidelser

En avdeling av China Academy of CMS Eye Hospital of Beijing etablert på St. Olav Helseklinikk i Tønsberg.

2

Grunnlagt på integrert medisin. Skolemedisin, akupunktur og urtemedisin

Medisinsk behandling av øyelidelser slik det gjøres på sykehusene i Kina.

3

Tilbyr pasientreiser til EyeHospital i Beijing for norske øyepasienter

Avtalen med Eye Hospital gjør at vi kan sende norske øyepasienter til deres sykehus i Beijing og motta god, intensiv og effektiv behandling.

Hvem er vi

  • Erik Vinje Olbjørn

    Utdannet i klassisk akupunktur og kinesisk medisin fra Akupunkturhøgskolen i Oslo (AKHS). Grunnfag og mellomfag medisin ved Encefalon medisinske…

  • Ole-Jørgen Frydenlund

    Utdannet i klassisk TCM akupunktur og kinesisk medisin fra norske College of Acupuncture, 'Akupunkturhøgskolen ", i Oslo (AKHS). Gjennomført…