Spørsmål og svar

Q?

Kan akupunktur hjelpe meg å forbedre synet mitt?

A.

Våre erfaringer er at akupunktur kan ha en svært god effekt på en rekke synslidelser og synsplager.

Nyere forskning viser at akupunktur påvirker blod sirkulasjonen til øynene og området rundt, samt stimulerer ulike nevrologiske områder av hjernen. Gjennom en Okulær Doppler-test måler man blodstrømmen til øyet og forskning har vist at akupunktur øker blodtilførselen til øynene. Funksjonelle MRI-tester viser at akupunktur kan aktivere og undertrykke visse områder av hjernen som er involvert i visuell persepsjon. Vi kan måle noen av effektene av akupunktur, men på dette tidspunktet har vi ikke en fullverdig forståelse av hvordan hele mekanismen fungerer. Vi trenger definitivt mer avgjørende forskning!

Q?

Hva er sjansene for å få bedre synet eller syns plagene mine?

A.

Faktisk svært mange av våre pasienter opplever en stor bedring på sine synsplager etter den første runden på totalt 20 behandlinger. (gjelder AMD), færre behandlinger for andre tilstander.

Det er store variasjoner på syns tilstander og deg som enkelt individ. Ta gjerne kontakt oss direkte for å høre om vår erfaring rundt din øye lidelse.

Resultatene avhenger av hvor langt tilstanden har kommet og hvor mye permanente nerveskader macula har fått.

Q?

Hvordan måle effektiviteten av en akupunktur behandlingene for synet?

A.

Dette er et essensielt spørsmål.

Det er to viktige kriterier.

Den første er den subjektive opplevelsen, dvs. hva pasienten opplever synes bedring/endring. Eksempler kan være de opplever bedring av lesing av avis, opplevelsen av å kjøre bil og fungere bedre i sin hverdag.

Den andre er den objektive undersøkelsen. Den gjøres av optikere og øyeleger. De har diverse metoder og måle instrumenter.

Nøkkelordet her er tiltak. Selv om vi liker å høre at pasientene sier "Ja, vel, jeg tror jeg ser bedre," . Mange opplever en subjektiv bedring trenger vi konkrete og målbare resultater. Våre samarbeids partere bruker konvensjonelle funksjonelle testmetoder; som Amsler Grid, synsskarphet og synsfelts testing for våre AMD pasienter.

Tap av funksjon i hovedsynsfeltet vil gi utfordringer med å se skarpt (HD syn), lesing, kjøring, ansiktsgjenkjenning mv. Ved hjelp av nevnte tester kan vi fastslå graden av funksjonelt synstap.

Q?

Hvor lenge vil behandlingen vare?

A.

Dette er helt avhengig hva slags type problem stilling. Er det en akutt tilstand kan det ta kort tid, til de mer kroniske og mer alvorlige tilstandene kan det være behov for livs lang behandling.

Hver behandlingssituasjon er forskjellig og faktorer som vedvarende helseproblemer, bruk av medisiner, usunt kosthold, stress, ulike livsstilsfaktorer og hvor strukturert man er i forhold til å etterleve anbefalingene man får, vil spille en sentral rolle i hvor fort man må tilbake for oppfølgings behandlinger.

Q?

Kan både konvensjonell behandling og akupunktur fungere for en pasient?

A.

Absolutt. Ofte er det beste å kombinere begge deler.

Q?

Er timing av behandling viktig?

A.

Jo tidligere man fanger det opp, dess bedre. Jo lenger du venter dess mer økes sannsynligheten for mer alvorlig eller permanent vaskulære og/eller nerveskader på macula og netthinnen. Jo tidligere du får behandling dess bedre er sjansene dine for forbedring og langsiktig bevaring.

Akupunktur er ingen erstatning for forebyggende medisin. Vårt mål er å prøve å gjenopprette så mye av synet som mulig i løpet av det første året og deretter hjelpe deg å bevare det synet du har i lang tid.

Q?

Kan bruke andre behandlinger sammen med akupunktur?

A.

Vi anbefaler ofte supplerende behandlinger som mikrostimulering, øye-øvelser, akupressur, massasje, osteopati, kosthold, vitaminer og mineraler.

Q?

Hva kan man selv gjøre for å øke virkningen av behandlingen?

A.

Som for alle syns lidelser er man avhengig som for andre sykdommer gjøre moderat trenging, sunt kosthold, viktig med inntak av mye grønnsaker med sterke farger og anti oksidanter, redusere inntak av alkohol og kaffe.

Q?

Hva slags kosttilskudd anbefales?

A.

Vi tenker alltid rundt kosttilskudd at hvert enkelt tilfelle er unikt. Det finnes ingen universelle kosttilskudd og man vurderer i hvert enkelt tilfelle basert på analyser og tester hvilke tilskudd som er riktige for hver enkelt pasient. Kosttilskudd som vi anbefaler har utgangspunkt i å skulle bidra positivt til både øynene og hjertet; samt bevare den neuro vaskulære og kardiovaskulære funksjonen mest mulig optimal.

Vi anbefaler kosttilskudd som har til oppgave å avhjelpe og forbedre macula og som hensyn tar hvert enkelt pasient sine underliggende helseproblemer. For å avdekke hvilke behov du har av kosttilskudd som pasient jobber både du og vi i fellesskap for å finne den mest optimale sammensetningen basert på analysene og helsesituasjonen din.

Kosttilskudd er en svært viktig del av behandlingen og forskning har vist at ved macula degenerasjon kan oppsettet i AREDS bidra til å forsinke prosessen med et progressivt synstap. Utgangspunktet er vitamina A, C og E, Selen og Sink,- som alle er gode for din øyehelse. Men sørg for å bruke et godt supplement. Det er mange tilbydere ute i markedet og alle produktene er ikke like bra. Noen nye studier antyder også at en spesifikk form av Melatonin også kan bidra til å redusere drusen. Den hjelper deg også å sove godt; og som tidligere nevnt er søvn viktig for nerve-regenerering, men også for din generelle helse. Og den begrenser utviklingen av drusen på toppen. Spør oss mer om dette.

Ellers er vitamin C både et viktig og godt supplement særlig med tanke på AMD og hjertesykdommer. Vitamin C er en viktig støtte for blodårer og blodomløp og en mengde forskning viser hvor viktig vitamin C er for kardiovaskulær helse.