Om Eye Hospital

eye-hospital-3Eye Hospital of China Academy of Chinese Medical Sciences ble åpnet i 1994. Sykehuset ligger i den kinesiske storbyen Beijing og er direkte underlagt det statlige 'administrasjon av tradisjonell kinesisk medisin' i Folkerepublikken Kina. Sykehuset er et førsteklasses sykehus i verdensmålestokk (grad III-A) som har mange ulike funksjoner med klinisk praksis, forskning og undervisning. Flere oftalmologiske komiteer og foreninger er også knyttet til sykehuset.

eye-hospital-1Sykehusets poliklinikk består av en rekke avdelinger fordelt over 7 etasjer; oftalmologi naturligvis - men også tannbehandling, akupunktur og moxibustion, ortopedi mv. På avdelingene hvor pasientene blir innlagt, har sykehuset fem ulike områder for oftalmologiske pasienter, en for indremedisin, en for ortopedipasienter, en for pasienter til akupunktur og moxibustion, et institusjonsområde for refraktiv kirurgi og har over 300 sengeplasser totalt sett på pasienthotellet. En stor del av pasientgruppen er imidlertid dagpasienter og mottar behandling uten å være innlagt ved sykehuset. Dette gir sykehuset stor kapasitet ift antall pasienter.

Det arbeider 40 øyeleger i lnternational Eye Consultation Center og de utfører konsultasjoner på oftalmologiske pasienter hver dag. TCM House of Beijing West engasjerer ca 50 kjente kinesiske medisinske spesialister i Beijing som kvalitetssikrer servicenivået på sykehuset og passer på at det blir gitt høy kvalitet på de medisinske tjenestene ved sykehuset. Et eksternt kontrollorgan på en måte.

Et TCM-sykehus kjennetegnes først og fremst i dag ved bruk av moderne teknologi og avansert utstyr og velutviklede systemer rundt bruken av kinesisk og vestlig medisin integrert. Eye Hospital i Beijing har som eneste sykehus av denne typen i Kina oppnådd den spesielt høye klasse lll-A øyespesialist-sykehus ift sykehus som i hovedsak kombinerer TCM og vestlig medisin ved behandling av øyesykdommer og øyelidelser (oftalmologi). Det er en utmerkelse som henger høyt også i andre deler av verden og gir en spesielt god omdømmefaktor for sykehuset.

eye-hospital-2Sentralt administreres sykehuset av en ekspertgruppe, som igjen ledes av professor Tang Youzhi (berømt øyelege, master i tradisjonell kinesisk medisin.) Han har behandlet øyesykdommer for Mao Zedong (den første leder av sentralkomiteen i kommunistpartiet av Kina og den første leder av Folkerepublikken Kina), Kim ll-Sung (tidligere øverste leder for Nord-Korea), Penn nouth (tidligere statsminister i Kambodsja), og Abdurrahman Wahid (tidligere president i lndonesia). Sykehuset har gjennomført forskning på aldersrelatert makuladegenerasjon, retinitis pigmentosa, diabetisk retinopati, synsnervedystrofi, glaukom, netthinnevaskulitt, amblyopi mv. med behandling av tradisjonell kinesisk medisin integrert med vestlig medisin. Sykehuset har også et profesjonelt øyelegeteam som arbeider kun med vestlig medisin. Pasienter fra over 20 land og regioner har kommet til sykehuset og fått behandling på sykehuset og denne gruppen er økende.

På sykehuset finnes også en egen utenlandsavdeling hvor øyeleger, forskere og studenter fra hele verden hospiterer og går i lære hos en av de mange kinesiske doktorene. Store vestlige land er rikt representert og både USA og Canada, Australia, Europa med England har ofte representanter på sykehuset for studier, kurs og seminarer.