MOU-avtale

Gjennom faglig tett samarbeid med Eye Hospital i Beijing har det blitt inngått en formell samarbeidsavtale mellom St. Olav Eye Clinic og Eye Hospital hvor det kinesiske sykehuset har etablert en egen underavdeling hos oss i Norge. Et såkalt collaboration branch statement.

Branch-collaboration-agreement