Inntrykk fra Eye Hospital

Noen inntrykk fra hverdagen på det store øyesykehuset i den kinesiske storbyen Beijing.

Eye Hospital i Beijing er et stort sykehus og kan tilby de fleste former for profesjonell og moderne medisinsk behandling. Her foregår operasjoner i mange ulike former men da gjerne sammen med urtemedisin og akupunktur. Som en standard.

Ikke bare er det svært kostnadseffektivt, men det gir også raske og gode resultater - noe som igjen sørger for rask rekonvalesens hos pasientene og med det få liggedøgn. Med opp mot 1200 øyepasienter daglig, er man helt nødt til å levere resultater og sørge for den raskeste og beste behandlingen straks.

Moderne analyseverktøy, prøvelab, testinstrumenter og ikke minst svært godt utdannet helsepersonell, er EyeHospital i verdensklasse hva angår kompetanse. Derfor får de også ofte besøk fra medisinsk fagmiljø fra alle verdens hjørner. Dette gir godt rennomé i hjemlandet, men øyesykhuset utmerker seg også med sine resultater, forskning på alt fra kreft til stamceller.

Vi på St. Olav Eye Clinic føler oss svært priviligerte som kan ha et så tett samarbeid med Eye Hospital!

inntrykk-1
inntrykk-2
inntrykk-3