Grønn stær

Har du Grønn stær (glaukom)?

Grønn stær (Glaukom) er forhøyet trykk i øyet, det kan komme av alderdom eller som akutte skader/traume på øyet. Mye av behandlingen som blir gitt er for å dempe trykket, det mest vanlige er å bruke øyedråper.

Det er cirka 2% av Norges befolking som har grønn stær, og uten adekvat behandling kan man bli blind. Man regner med at 50% av de som har grønn stær ikke vet at de har det.

Det finnes konvensjonelle måter å behandle glaukom på,- men også akupunktur kan brukes i behandling av glaukom. Vår erfaring er at akupunktur ofte brukes i tillegg til vanlig behandling (øye dråper) som blir gitt av øyelegene.

Kontakt oss

GlaukomGrønn stærGrønn stær / Glaukom

Vi jobber tett med optikere for å følge opp om trykket endre seg og vi har tett dialog med øyesykehuset i Beijing.

 • Grønn stær / Glaukom - symptomer
  Nedsatt syn, smerter i øyet, smerter rundt øyet, trykk i hodet. Man bruker øye dråper. Man kan operere det. I noen tilfeller har man ingen plager eller viten om at man har det.
 • Grønn stær / Glaukom - behandling
  Det behandles enten med øyedråper eller ved operasjon.
 • Glaukomforeningen
  Norsk Glaukomforening ble stiftet 18. mars 1998, og er en landsdekkende forening for pasienter og pårørende meg glaukom (grønn stær).

Informasjonsheftet deres er på 48 sider og omhandler alle sider ved glaukomsykdommen.

Foreningens hovedmål er å bidra til å gi pasienter og deres pårørende økt trygghet og livskvalitet. Nøkkelen til dette går gjennom informasjon og motivasjon. Dette er et kontinuerlig fokusområde for foreningen.

Foreningen inngår i nyttige nasjonale og internasjonale nettverk – det være seg pasientorganisasjoner, øyelegenes organisasjoner og øyemiddelindustrien.

Med sterk tilknytning til øyefaglig ekspertise, ønsker foreningen å være et godt tilbud til en bred pasientgruppe med ulik grad og type glaukom, samt for alle aldersgrupper. Norsk Glaukomforening deltar aktivt i ”Vision 2020 Norge”.

Glaukom - årsak

Det er to typer:

 • Den ene er av mekanisk art: Høyt øyetrykk medfører glaukom. Gjerne etter traume på øyet.
 • Den andre er av VASKULÆR art: Mange personer med høyt øyetrykk utvikler ikke glaukom og endel øyne med trykk på befolkningsgjennomsnittet (15,5mmHg) utvikler sykdommen. Det må derfor foreligge en feil ved synsnervens ernæringstilstand; blodforsyningen.

I dag vet vi at begge teser er riktige og at mange flere mekanismer ligger bak.

Bestill time

Les mer om grønn stær vs grå stær.

Relaterte emner: Øyesykdommer og Regnbuehinnebetennelse